Fecha:
Idioma:EuskeraCastellano
 
 
 
 
 Gardentasuna Legeak

Hirugarren Sektoreari lotutako lege nagusiak:

 • Ley 17/1998, de 25 de junio, de Voluntariado. (Euskadi)
 • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
 • Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.
 • Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales (Euskadi)
 • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 • Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de transparencia de Bizkaia (BOB 24/02/2016)
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
 • Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
 • Ley básica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
 • Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
 • Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
 • Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi
 

 Gardentasuna Erakundearen Egituraketa

Erakundearen organigrama:Lehengo zuzendaritza-batzordearen eta zuzendaritza-taldea osaketa: 

 Gardetasuna Informazio Ekonomikoa

2017ko finantziazio iturriak:

2017ko egindako gastua:
 

 

Urteko txostena:Informazio gehiago izateko begiratu: Urteko Txostena

 

 Gardetasuna Kontu-ikuskapena

Kontu-ikustapenak:

Elkarbanatuz elkarteak kontu-ikuskapenak egiten ditu, aldian-aldian egin ere, zenbait alderdi ebaluatzeko; hain zuzen ere, gizarte-eraginarekin, kontabilitate-kudeaketarekin eta elkartearen kudeaketan balio jakin batzuk integratzearekin lotutako alderdiak ebaluatzeko. Ebaluazio-mekanismo horiek bide ematen dute etengabe hobetzeko prozesuak garatzeko eta ezartzeko; eta, horretaz gainera, tresna apartak dira elkarte-proiektua serioa eta sendoa dela bermatzeko.

 • Kontu-ikustapen Ekonomikoa:

A-Zeta aholkulariek urteko kontuen ikuskapena egin dute, eta egiaztatu dute kontu horiek zehatz-mehatz adierazten dutela elkartearen finantza-egoera.

  2017 Txostena 2016 Txostena
2015 Txostena 2014 Txostena 2013 Txostena
2012 Txostena 2011 Txostena 2010 Txostena
 • Kontu-ikustapen Sozialal:

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sareak (REAS) eginiko kontu-ikuskapen sozialari esker,  gure elkartearen eraginkortasun soziala eta helburuekiko jokabide etikoa urtero ebaluatu ditugu, gizarteari eta elkartasunari begira lortutako emaitza hobetzeko asmoz.

    2017 txostena
2016 txostena 2015 txostena 2014 txostena
2013 txostena 2012 txostena 2011 txostena
 

 Gardetasuna Kalitatea eta Berdintasuna

Kalitate Plana
2015ko urriaren 29an, Elkarbanatuz elkarteak Kalitate Planan aurreikusitako jarduerak jarraitzeko konpromisoa hartu zuen, bere programak, zerbitzuak eta arreta-zentroak erabiltzen dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko.

Berdinatasun Plana
2015ko otsailaren 6an, Elkarbanatuz elkarteak, Berdintasun-politikarekiko konpromisoa bermatzeko, Berdintasun Planaren abiaraztea onartu zuen, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna bultzatzeko, genero-bidegabekeria sortzen duten egiturek eraldatzeko, eta bere programak, zerbitzuak eta arreta-zentroak erabiltzen dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko asmoarekin.

 

 

 
     
 
 La Salle sarekide gara

 
 Akwaba Africa kanpaina
 Buletin Elektronikoa
email:
 Jarrai gaitzazu...
Facebook Twitter YouTube
 Intranet Sarbidea
 Gure Blogak
 Emakumeenganako indarkeriari ez
 
944 757 643
617 966 377
944 750 151
Avenida Madariaga, 69.
48014 Bilbao

Powered byiWith.org